ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

image_print

ypetha

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ)

– Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) 

Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 

– Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) 

– Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)

– Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

– Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

– Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

– Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

– Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) 

Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ)

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελληνικού Στρατού (ΚΕΤΕΣ)

Κέντρο Αυτοματοποίησης Συστημάτων Μάχης Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ)

– 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ)

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ)

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

– Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

Υδρογραφική Υπηρεσία Ναυτικού

Υπηρεσία Φάρων

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων

Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Στρατολογία 

– Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.)

– Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.)

– Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)

– Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ)

– Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)

– Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

– Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

– Πολεμικό Μουσείο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ