ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

image_print

  ysa ban

Πληρης Τίτλος Έργου: “Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού”

Σύντομη Περιγραφή:

Βασικό αντικείμενο του έργου ήταν η μετατροπή του αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) σε ψηφιακό και η δημιουργία διαδικτυακής πύλης, που θα παρέχει στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης τον Ιούλιο 2014 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2015 με την παράδοσή του. Το συμβατικό τίμημα του έργου ανήλθε στο 1.071.760,1 €.

Η υλοποίηση του έργου οδήγησε στη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, άρτια οργανωμένης, με το περιεχόμενο των αρχείων της ΥΙΝ να φυλασσεται πλέον σε ψηφιακή μορφή. Το αρχείο οργανώθηκε σε θεματικούς καταλόγους και κατέστει πλήρως κωδικοποιημένο και τεκμηριωμένο, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες ιστορικών, ερευνητών, καθηγητών, δημοσιογράφων, αλλά ακόμα και απλών πολιτών.

Στην ιστοσελίδα της ΥΙΝ, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

espa full frame

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ