ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

espa 2014 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Σ.Α. “∆απάνες µετακινήσεων,οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπ/σης προσωπικού των δοµών συντονισµού,διαχείρισης και επιτελικών δοµών των Υπουργείων,καθώς και του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων”

Δείτε Περισσότερα »

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ